Mother’s Day (Story Behind Celebration) Nepali Culture Version

Mothers’ day is dedicated to every mother, a person who shows selfless love, compassion and endless affection. But why today in particular? And why is it called Mata tirtha aunsi ( मातातीर्थ औंसी) or Aamako mukh herne din (आमाको मुख हेर्ने दिन)? What may be the reason? Have you ever wondered? 🤔 Listen to this short story to get all the answers!

 

आमा एक नीस्वार्थ भावना हो, अमुल्य मायाको प्रतीक हो र सृष्टिकर्ताको यस जगतलाई अलौकिक उपहार हो। आज मातातीर्थ औंसी। जगतका समस्त महान आमाहरुलाई समर्पित एक दिन। आज बैशाखको औंसीको दिन आमाको मुख हेर्ने दिन भनेर मनाउनुको कारण के रहेछ त?? आज यस पर्वसँग जोडिएको एक रोचक पौरणिक कथा लियर हामी तपाईंहरुको माझ उपस्थित भएका छौं। कृपया सुनेर हामीलाई साथ दिनु होला।

 

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top